25/5/08

Arenga-da ja te horari fixe

Horari fixe:

Dilluns (quinzenal)
16h (emissió a la FM + Internet)
20h (Internet)